Όνομα Θέμα Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής Τριμελής
Επιτροπή
Τριανταφυλλοπούλου Παρασκευή
(01/07/2009)
Έλληνες το θρήσκευμα: Η επιτέλεση της ελληνικότητας στο Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) και στη λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ. Θ. Παραδέλλης Θ. Παραδέλλης
Ε. Παπαταξιάρχης
Α. Τσεκένης
Ζαχόπουλος Κων/νος
(01/12/2010)
Διαδικτυακές ανταλλαγές: Η κατ’ οίκον παραγόμενη πορνογραφία, ψηφιακές υποκειμενικότητες, σχέσεις και συναλλαγές. Β. Καντσά Β. Καντσά
Κ. Κανάκης
Α. Μπακαλάκη
Αλεξοπούλου Σοφία
(01/12/2010)
 Η φτώχεια στην Ελλάδα ως στέρηση ανθρωπίνων δυνατοτήτων: Η περίπτωση του συσσιτίου του δήμου Αθηναίων Χ. Μπέλλας Χ. Μπέλλας
Π. Χαντζαρούλα
Κ. Γιαννακόπουλος
Οικονόμου Αγγελική
(01/06/2011)

Η υλική και κοινωνική οργάνωση του οικιακού χώρου: Συνέχειες και ασυνέχειες στις κοινωνικές σχέσεις, στις αντιλήψεις και στις πρακτικές κατανάλωσης σε μια νησιωτική κωμόπολη της Ελλάδας

Β. Μουτάφη

Β. Μουτάφη
Ε. Παπαταξιάρχης
Β. Καντσά
Παπαδημητρόπουλος Παναγιώτης
(03/12/2008)

Εννοιολογήσεις της βίας στις αναρχικές ομάδες των Αθηνών

Ε. Παπαταξιάρχης

Ε. Παπαταξιάρχης
Μ. Σπουρδαλάκης
Ε. Πλεξουσάκη
Κορολόγου Ευγενία
(07/12/2011)
«Πρόσωπον προς πρόσωπον»: το ιερό στην τέχνη Θ. Παραδέλλης Θ. Παραδέλλης
Ε. Γκαρά
Π. Πανόπουλος
Δεληγιαννίδου Μαρία
(02/07/2013)
Η συμβολική σημασία της αλληλέγγυας οικονομίας ως πράξη αντίστασης Ε. Παπαταξιάρχης Ε. Παπαταξιάρχης
Β. Μουτάφη
Χ. Μπέλλας
Σιμάτη Ανδριαννή
(02/10/2013)
Η διαπραγμάτευση των έμφυλων ταυτοτήτων μέσα από τις αφηγήσεις τρανς αντρών στην αστική Ελλάδα: Ανθρωπολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις Κ. Γιαννακόπουλος Κ. Γιαννακόπουλος
Π. Χαντζαρούλα
Δ. Ναζίρη (Βέλγιο)
Δουδουνής Ιωάννης
(06/11/2013)
Το αρχαίον κλέος: Λέσβος, τέλη 19ου – αρχές  20ού αιώνα Β. Αναστασιαδης Β. Αναστασιαδης
Π. Δουκέλλης
Σ. Καράβας
Παναγιωτάτου Ζωή Ελένη
(5/11/2014)
Multilingual migrants in monolingual countries. The West – African community of Athens: a sociolinguistic study Κ. Κανάκης Κ. Κανάκης
Τσοκαλίδου (Παν/μιο Θεσ/νίκης)
Τσιπλάκου (Παν/μιο Κύπρου)
Παντελέου Μαρία
(07/05/2014)
Περί του Επαναπατρισμού των προσφύγων και των μεταναστών: Το παράδειγμα των επαναπατρισθέντων Αλβανών μεταναστών, η περιοδική επάνοδος στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και η συνεχής οικονομική εξάρτηση από την Ελλάδα Π. Τοπάλη Π. Τοπάλη
Χ. Μπέλλας
Ε. Πλεξουσάκη
Βαρελάκη Γαρυφαλιά
(27-5-2015)
Βιο-πολιτικές του Καρκίνου: Εθνογραφικές προσεγγίσεις του Καρκίνου του Μαστού στην Ελλάδα Β. Καντσά Β. Καντσά
Α. Τσεκένης
Π. Τοπάλη
Γλεντή Δήμητρα
(27-5-2015)
Η κοινωνική παραγωγή του αστικού χώρου κατά την εγκατάσταση των προσφύγων του ‘22: Η συγκρότηση του προσφυγικού συνοικισμού της Μυτιλήνης Ι. Γιαννιτσιώτης Ι. Γιαννιτσιώτης
Ε. Παπαταξιάρχης
Χ. Εξερτζόγλου
Αϊβαλικλή Ανδρονίκη
(16-09-2015)
Θρησκευτικότητα και η κατασκευή της ετερότητας στην ελληνική κοινωνία: Η περίπτωση των «γνήσιων» ορθόδοξων χριστιανών (ΓΟΧ). Π. Τοπάλη Π. Τοπάλη
Ε. Παπαταξιάρχης
Ε. Πλεξουσάκη
Τριανταφυλλίδου Μαρία
(02-3-2016)
Η οθωμανική πόλη των Γιαννιτσών και ιστορική μνήμη Χ. Εξερτζόγλου Χ. Εξερτζόγλου
Ε. Γκαρά
Ι. Γιαννιτσιώτης
Γούλα Ελένη
(6-04-2016)
Η τοπική ιστορία στην εκπαίδευση: Κυρίαρχα κοινωνικά στερεότυπα και νοοτροπίες σχετικά με την πολιτισμική παράδοση – μηχανισμοί ανάδειξης και μέθοδοι ανάγνωσής της στη διδακτική πράξη. Συγκριτικά Υποδείγματα από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα (Βοιωτία –Σάμος-Ρόδος) Χ. Εξερτζόγλου Χ. Εξερτζόγλου
Μ. Σταματογιαννοπούλου
Ε. Πλεξουσάκη
Περσίδου Αντωνία
(18-05-2016)
Τοπικοί σπόροι και τοπικές ποικιλίες στην Ελλάδα και την Τουρκία: Μια πολυτοπική εθνογραφία Π. Τοπάλη Π. Τοπάλη
Β. Μουτάφη
E. Πετρίδου
Κουνιαρέλλη Ειρήνη
(01-06-2016)
Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση του γλωσσικού ιδιώματος της Αγιάσου Λέσβου: Γλωσσικές στάσεις των ηλικιακών ομάδων 20 έως 40 ετών απέναντι στο ιδίωμα Κ. Κανάκης Κ. Κανάκης
Ε. Κουρδής (Παν/μιο Θεσσαλονίκης)
Α. Ράλλη (Παν/μιο Πατρών)
Σέχου Ερβίν
(01-06-2016)
Η μουσουλμανική ταυτότητα και η κοινωνική απομόνωση: Πακιστανοί μετανάστες στην Αθήνα Ε. Παπαταξιάρχης Ε. Παπαταξιάρχης
Ε. Πλεξουσάκη
Π. Τοπάλη