ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η «Ομάδα του Καράτεπε»

Η «Ομάδα του Καράτεπε» Σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα: «Εμπειρίες από το Καράτεπε» Σάββατο 19 Νοεμβρίου, ώρα 17.00μμ 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, (παλιό Παρθεναγωγείο), Πιττακού 44. Η Ομάδα, που δημιουργήθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά με επίκεντρο το παιχνίδι στο Κέντρο Φιλοξενίαςτου Δήμου Λέσβου. Η εκδήλωση απευθύνεται…

Read more

Τελετή Καθομολόγησης

Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 16 Δεκέμβρη 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από την Τρίτη 25-10-2016 έως και την Δευτέρα 7-11-2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος: 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) Σημειώνεται…

Read more

Υποβολή Αίτησης και απαραίτητων δικαιολογητικών για συμμετοχή στις κατατακτήριες Εξετάσεις – Πρόγραμμα Εξετάσεων 2016-17

Ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2016 – 2017 των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως και την 15η Νοεμβρίου 2016 στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το…

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Πληροφορίες: Δημοπούλου Έφη τηλ. 22510-36331, fax 22510-36349 και στο e-mail: E.Dimopoulou@aegean.gr).

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Πληροφορίες: Δημοπούλου Έφη τηλ. 22510-36331, fax 22510-36349 και στο e-mail: E.Dimopoulou@aegean.gr).

Read more

Μονιμοποίηση Επίκουρης Καθηγήτριας Ποθητής Χαντζαρούλα

Μονιμοποίηση καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Ανθρωπολογία 19ος – 20ος αιώνας» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή Μονιμοποίησης (ΕΕΕΜ) καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Ανθρωπολογία 19ος…

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Πληροφορίες: Έφη Δημοπούλου, τηλ. 22510-36331, fax 22510-36349 e.mail: E.Dimopoulou@aegean.gr

Read more

Κατανομή ασκουμένων σε φορείς υποδοχείς, 2016

Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού των θέσεων σε σχέση με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, επελέγησαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν είχαν ασκηθεί προηγούμενες χρονιές. Οι καθηγήτριες και οι καθηγητές που θα επιβλέψουν την πραγματοποίηση της άσκησης, θα επικοινωνήσουν με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μέσα στο Μάιο. Μέχρι τότε, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές…

Read more