Διδάσκων: Παναγιώτης Πανόπουλος

Κωδικός μαθήματος: ΠΑ/Σ-056
Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο
Έτος σπουδών: 3ο-4ο 
Εξάμηνο σπουδών: 6ο-8ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος: Η μουσική πάντοτε κυκλοφορούσε μεταξύ πολιτισμών, ανταλλάσσονταν, επανερμηνευόταν σε νέα πλαίσια, άλλαζε μορφή, λειτουργία και χρήση, δημιουργώντας υβρίδια, πολιτισμικές μείξεις και νέες ταυτότητες. Η διαπολιτισμική κυκλοφορία της μουσικής ενείχε πάντοτε τη διάσταση των ιεραρχήσεων και των διαφοροποιήσεων που επέβαλλε η δομή των διαπολιτισμικών συναντήσεων. Η αποικιοκρατία, το δουλεμπόριο, η καπιταλιστική επέκταση, η παγίωση δομών κέντρου/ περιφέρειας, η μουσική βιομηχανία, αλλά και η απο-αποικιοποίηση, τα εθνικά κινήματα, τα κοινωνικά κινήματα χειραφέτησης καθόρισαν τα όρια και τους όρους των διαπολιτισμικών συναντήσεων και επαφών. Η προϊούσα παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της επικοινωνίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες διαμόρφωσαν νέα δεδομένα στην κυκλοφορία και τη νοηματοδότηση της μουσικής, δημιουργώντας νέες εμπορικές κατηγορίες για την πρόσληψη και την κατανάλωσή της, όπως η «έθνικ” και η «μουσική του κόσμου». Τι έχει να προσφέρει η ανθρωπολογική προσέγγιση στη μελέτη αυτών των διαδικασιών; Ποια είναι τα κρίσιμα διακυβεύματα της παγκοσμιοποίησης της μουσικής; Τι σχέση έχει η σημερινή παγκοσμιοποίηση με ιστορικές διαδικασίες διάδοσης και ανταλλαγής μουσικών ήχων κατά το παρελθόν, σε συνθήκες κατάκτησης, αποικιοκρατίας, αυτοκρατοριών, συγκρότησης εθνικών κρατών και ποικιλόμορφων πολιτικοκοινωνικών συνασπισμών; Εκτός από τα φαινόμενα της “έθνικ” και της «μουσικής του κόσμου», στην πρακτική άσκηση θα εξετάσουμε ζητήματα όπως η γέννηση και η ανάπτυξη της εθνομουσικολογίας, ο ρόλος της μουσικής στα οθωμανικά Βαλκάνια, ο μουσικός εξωτισμός και οριενταλισμός, η αναβίωση της παράδοσης, αλλά και ο διαγωνισμός της Γιουροβίζιον.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Η επαφή των φοιτητών/ -τριών με τη βιβλιογραφική και την επιτόπια έρευνα πάνω σε ένα καίριο ζήτημα της ανθρωπολογίας της μουσικής. Η εξοικείωση με όλα τα στάδια ενός ερευνητικού πρότζεκτ, από τα πρώτα διερευνητικά ερωτήματα και τη μεθοδολογία μέχρι τα τελικά πορίσματα και τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας.

  Προαπαιτούμενα: Ανθρωπολογία της μουσικής.

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  White, B. (ed.). 2011. Music and Globalization: Critical Encounters. Bloomington: Indiana University Press.

   Taylor, T. 2007. Beyond Exoticism: Western Music and the World. Durham: Duke University Press.

  Born, G. and Hesmondhalgh. D. (eds.). 2000. Western Music and Its Others: Difference, Representation, and Appropriation in Music. Berkeley: University of California Press.

  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  Erlmann, V. 1996. “The Aesthetics of the Global Imagination: Reflections on World Music in the 1990s”,  Public Culture 8: 467-487.

  Guilbault, J. 1997. “Interpreting World Music: A Challenge in Theory and Practice”, Popular Music 6(1): 31-44.

  Feld, S. 2000. “A Sweet Lullaby for World Music”, Public Culture 12(1): 145-171.

  Stokes. M. 2003. “Globalization and the Politics of World Music”, In The Cultural Study of Music: A Critical Introduction. Clayton, M., T. Herbert and R. Middleton, eds. New York: Routledge.

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Βιβλιογραφική και/ή επιτόπια έρευνα πάνω σε ένα ερευνητικό πρότζεκτ.

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Εβδομαδιαίες παρουσιάσεις της προόδου της έρευνας. Τελική γραπτή εργασία..

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Φυσική παρουσία του διδάσκοντος.