Διδάσκουσα: Βίκυ Ιακώβου

Κωδικός μαθήματος: ΠΑ/Σ-062
Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο
Έτος σπουδών: 3ο-4ο 
Εξάμηνο σπουδών: 5ο-7ο 
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

  Περιεχόμενο μαθήματος: Ποιος είναι ο ρόλος των παθών (ή, με πιο σύγχρονη ορολογία, των συναισθημάτων) στην πολιτική; Πώς σχετίζονται η εξουσία, το κοινωνικό συμβόλαιο και ο νόμος με τα πάθη; Υπάρχουν πάθη που ιδιάζουν σε συγκεκριμένα πολιτεύματα και είναι ασύμβατα με άλλα; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που πραγματεύεται, ενίοτε με τρόπο έμμεσο, μέρος της νεότερης και της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας.

  Έπειτα από μια εισαγωγική διάλεξη σχετικά με αυτό που έχει χαρακτηριστεί επανεκτίμηση των παθών στη νεότερη πολιτική φιλοσοφία, θα εστιάσουμε στο πάθος του φόβου και θα μελετήσουμε σχετικά κείμενα.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να εκθέτουν και να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο νεότεροι και σύγχρονοι φιλόσοφοι και πολιτικοί στοχαστές θεματοποιούν τον ρόλο των παθών –και ειδικότερα του φόβου– στην πολιτική.

  Προαπαιτούμενα: Κανένα.

  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

   α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  Robin C. 2010. Φόβος. Η ιστορία μιας πολιτικής ιδέας, μτφρ. I. Πεντάζου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα.

  Bauman Z. 2007. Ρευστός φόβος, μτφρ. Γ. Καράμπελας, Πολύτροπο, Αθήνα.

  Ευρυγένης Γ. Δ., Αντίπαλον δέος. Έξωθεν φόβος και συλλογική δράση, μτφρ. Αθ. Κατσικερός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2014

  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  Μακιαβέλλι Ν. 1999. Ο Ηγεμόνας, μτφρ. Ζ. Ζωγραφίδου-Καραχάλιου, επιμ.-ανθολόγιο-σημ.-πίνακες Γ. Ζωγραφίδης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη.

  Μακιαβέλλι Ν. 1984. Διατριβές πάνω στην πρώτη Δεκάδα του Τίτου Λίβιου, στο Ν. Μακιαβέλλι, Έργα, τ. Ι, εισ.-μτφρ. Τ. Κονδύλης, Κάλβος, Αθήνα.

  Λα Μποεσί Ε. 2005. Πραγματεία περί εθελοδουλείας, μτρφ. Π. Καλαμαράς, Πανοπτικόν, Θεσσαλονίκη.

  Χομπς Τ. 2006. Λεβιάθαν ή Ύλη, μορφή και εξουσία μιας εκκλησιαστικής και λαϊκής κοινότητας, εισ. Αιμ. Μεταξόπουλος, μτφρ. Γρ. Πασχαλίδης, Αιμ. Μεταξόπουλος, Γνώση, Αθήνα.

  Σπινόζα Μπ. 2009. Ηθική, μτφρ. Ευ. Βανταράκης, Εκκρεμές, Αθήνα.

  Σπινόζα Μπ. 2013. Πολιτική πραγματεία, μτφρ. Α. Στυλιανού, Πατάκης, Αθήνα.

  Μοντεσκιέ, 2006. Το πνεύμα των νόμων, μτφρ. Π. Κονδύλης, Κ. Παπαγεώργης, Γνώση, Αθήνα.

  Τοκβίλ Α. 2008. Η δημοκρατία στην Αμερική, μτφρ. Μπ. Λυκούδης, Στοχαστής, Αθήνα.

  Άρεντ Χ. 1988. Το ολοκληρωτικό σύστημα, μτφρ. Γ. Λάμψας, Ευρύαλος, Αθήνα.

  Μουφ, Σ. 2010. Επί του πολιτικού, μτφρ. Αλ. Κιουπκιολής, Εκκρεμές, Αθήνα.

  Μπαλιμπάρ Ε. 2010. Ο φόβος των μαζών, μτφρ. Τ. Μπέτζελος, Πλέθρον, Αθήνα.

  Αποσπάσματα από τα παραπάνω κείμενα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος (στην πλατφόρμα του OpenEclass)

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις της διδάσκουσας, μελέτη κειμένων με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών, παρουσίαση κειμένων από τους/τις φοιτητές/τριες.

  Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητριών/τών προκύπτει με βάση τη συμμετοχή στο σεμινάριο και τον βαθμό των ασκήσεων που εκπονούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά.

  Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  Φυσική παρουσία της διδάσκουσας.