Διεθνές Συνέδριο “(In)Fertile Citizens: Anthropological and Legal Challenges of Assisted Reproduction Technologies”

InFertileCitizens Poster
28-30 Μαΐου 2015
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(In)Fertile Citizens: Anthropological and Legal Challenges of Assisted Reproduction Technologies
Τόπος:Αμφιθέατρο κτηρίου Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη