Κατανομή ασκουμένων σε φορείς υποδοχείς, 2016

Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού των θέσεων σε σχέση με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, επελέγησαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν είχαν ασκηθεί προηγούμενες χρονιές. Οι καθηγήτριες και οι καθηγητές που θα επιβλέψουν την πραγματοποίηση της άσκησης, θα επικοινωνήσουν με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μέσα στο Μάιο. Μέχρι τότε, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται για ερωτήσεις και διευκρινήσεις στο συντονιστή της Θερινής Πρακτικής Άσκησης Γιάννη Γιαννιτσιώτη.

Κατανομή ασκουμένων σε φορείς υποδοχείς, 2016

Ο συντονιστής της Πρακτικής Άσκησης

Γιάννης Γιαννιτσιώτης