Τελετή Καθομολόγησης

Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 16 Δεκέμβρη 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από την Τρίτη 25-10-2016 έως και την Δευτέρα 7-11-2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)
Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησή σας και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, διακόπτεται η φοιτητική σας ιδιότητα καθώς ανακηρύσσεστε υποψήφιοι πτυχιούχοι. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε άλλο/α μάθημα/τα, γεγονός που καλείστε να δηλώστε υπεύθυνα. Επίσης δηλώνετε υπεύθυνα τυχόν μάθημα ή μαθήματα που επιθυμείτε να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, στον βαθμό που πλεονάζουν του αναγκαίου πλήθους μαθημάτων.
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
3. Φοιτητική ταυτότητα (πάσο)
4. Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό των 15,00 € στο Ταμείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κτίριο διοίκησης 1ος όροφος) και κατόπιν να προσκομίσουν την απόδειξη στην Γραμματεία του Τμήματος.

Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) και με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.).
Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από φοιτητές – φοιτήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Από τη Γραμματεία