Μονιμοποίηση Επίκουρης Καθηγήτριας Ποθητής Χαντζαρούλα

Μονιμοποίηση καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Ανθρωπολογία 19ος – 20ος αιώνας» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή Μονιμοποίησης (ΕΕΕΜ) καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Ανθρωπολογία 19ος – 20ος αιώνας» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, συνεδρίασε την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00 πμ, και εξέλεξε ομόφωνα την κα Ποθητή Χαντζαρούλα στην ως άνω θέση.

Μέλη της ΕΕΕΕ: 7
Παρόντες: 6
Απόντες: 1
Ψήφισαν υπέρ της μονιμοποίησης της κας Χαντζαρούλα 6
Λευκά: 0

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Καθηγητής Γρηγορίου Παναγιώτης