ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η «Ομάδα του Καράτεπε»

Η «Ομάδα του Καράτεπε» Σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα: «Εμπειρίες από το Καράτεπε» Σάββατο 19 Νοεμβρίου, ώρα 17.00μμ 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, (παλιό Παρθεναγωγείο), Πιττακού 44. Η Ομάδα, που δημιουργήθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά με επίκεντρο το παιχνίδι στο Κέντρο Φιλοξενίαςτου Δήμου Λέσβου. Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει ως στόχο να προσκαλέσει φοιτητές/ριες, ανεξάρτητα από το τμήμα στο οποίο φοιτούν, να συμμετέχουν στην δράση της. Γύρω στους 20-25 φοιτητές/ριες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα συμμετέχουν σε βιωματικόεργαστήριο την επόμενη ημέρα, Κυριακή 20 Νοεμβρίου, στις…

Read more

Τελετή Καθομολόγησης

Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 16 Δεκέμβρη 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από την Τρίτη 25-10-2016 έως και την Δευτέρα 7-11-2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος: 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησή σας και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, διακόπτεται η φοιτητική σας ιδιότητα καθώς ανακηρύσσεστε υποψήφιοι πτυχιούχοι. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε άλλο/α μάθημα/τα, γεγονός που καλείστε να δηλώστε υπεύθυνα. Επίσης δηλώνετε υπεύθυνα τυχόν μάθημα…

Read more

Υποβολή Αίτησης και απαραίτητων δικαιολογητικών για συμμετοχή στις κατατακτήριες Εξετάσεις – Πρόγραμμα Εξετάσεων 2016-17

Ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2016 – 2017 των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως και την 15η Νοεμβρίου 2016 στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://katataktiries.aegean.gr Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: •  Αίτηση του ενδιαφερομένου/ης. • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από…

Read more