Μονιμοποίηση Επίκουρης Καθηγήτριας Ποθητής Χαντζαρούλα

Μονιμοποίηση καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Ανθρωπολογία 19ος – 20ος αιώνας» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή Μονιμοποίησης (ΕΕΕΜ) καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Ανθρωπολογία 19ος – 20ος αιώνας» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, συνεδρίασε την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00 πμ, και εξέλεξε ομόφωνα την κα Ποθητή Χαντζαρούλα στην ως άνω θέση. Μέλη της ΕΕΕΕ: 7 Παρόντες: 6 Απόντες: 1 Ψήφισαν υπέρ της μονιμοποίησης της κας Χαντζαρούλα 6 Λευκά: 0 Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής Γρηγορίου Παναγιώτης

Read more