Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2016-17

Αίτηση Εισαγωγής

Εξέταση αγγλικών

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Πληροφορίες: Δημοπούλου Έφη τηλ. 22510-36331, fax 22510-36349 και στο e-mail: E.Dimopoulou@aegean.gr).