Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Εισαγωγής

Βιβλιογραφία για την προετοιμασία των υποψηφίων

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Πληροφορίες: Έφη Δημοπούλου, τηλ. 22510-36331, fax 22510-36349 e.mail: E.Dimopoulou@aegean.gr